Proces rekrutacji pracowników z zagranicy

Profesjonalne i przyjazne przyjęcie nowych pracowników to klucz do udanej współpracy. Cudzoziemcy, przyjeżdżający do pracy na Islandię, muszą ubiegać się o różnego typu zezwolenia i uprawnienia aby móc podjąć tu pracę. Poniżej znajdują się wskazówki dla pracodawców i pracowników dotyczące procesu rekrutacji.

Obowiązują r óżne zasady dotyczące zatrudniania cudzoziemców w zależności od tego, czy pochodzą z państwa członkowskiego EOG/EFTA, czy spoza niego. Ppracodawcy powinni iznać przebieg procesu zatrudniania pracowników z zagranicy, aby mogli udzielać im informacji, kierować i zapewnić normalny przebieg procesu W taki sposób zapewniamy dobre przyjęcie cudzoziemców na islandzkim rynku pracy.

W celu zapewnienia pracodawcom ,listy działań, które muszą podjąć w trakcie zatrudniania cudzoziemców , a także ułatwienia pracodawcomć dostępu do informacji. Centrum szkoleniowe branży turystycznej (isl. Hæfnisetur ferðaþjónustunnar,), we współpracy z Centrum Wielokulturowym (isl. Fjölmenningarsetur), Izba Turystyki (Isl. SAF), oraz Federacja Islandzkich Związków Zawodowych (isl. ASÍ) orazi firmami z branży turystycznej, opracowało wytyczne dla obu stron.

Materiałyj dostępne są w wielu językach i zachęca się pracodawców, aby odsyłali do nich swoich zagranicznych pracowników w celu uzyskania informacji i przygotowania się do procesu rekrutacji. Pracodawcy powinni również zapoznać się z tymi materiałaemi, aby ćstanowić wsparciea w procesie rekrutacji i wzbudzić zaufani nowych pracowników.

Zadowoleni pracownicy budują reputację firmy – tu, tam i kazdym meijscu

Treść instrukcji jest pobierana / przywoływana na następujących stronach: Alþingi, Arion Bank, ASÍ, Centralny Bank Islandii Urząd Nadzoru Finansowego, Centrum Wielokulturowe, Centrum Edukacji Iðunn, Digital Iceland, Íslandsbanki, Landsbankinn, Sjúkratryggingar Íslands, Skattsinn, Skírteini .is, Stjórnráð Íslands, vinnumarkaðsvefs SA, Dyrekcja Pracy, Dyrekcja ds. Imigracji i Krajowy Rejestr Islandii.

Zapisz się na listę mailingową Centrum Fitness

Skontaktuj się z nami