Szukaj
Zamknij to pole wyszukiwania.

Odporność dla kadry kierowniczej - Pewność w niepewności

Odporność to zdolność jednostek i grup do pokonywania przeciwności. Wzmacniamy wytrzymałość fizyczną, jeśli ćwiczymy systematycznie i w ten sam sposób wzmacniamy siłę psychiczną, jeśli trenujemy sprężysty mięsień. Resilience niekoniecznie polega na hartowaniu się z uśmiechem na twarzy w trudnym okresie, ale na uznawaniu trudności, ale wciąż odnajdywaniu wewnętrznej motywacji, nadziei i optymizmu, by iść dalej. Tutaj znajdziesz dobre rady i ćwiczenia, które pomogą Ci trenować sprężyste mięśnie i będą zachętą dla innych.

1. Wyobraź sobie koniec i kroki, aby tam dotrzeć

Jaka jest wizja firmy i jak do niej dotrzeć? Wyznacz sobie jasny i realistyczny cel końcowy i nakreśl kroki, które Cię tam zaprowadzą. Skoncentruj się na kolejnym kroku zamiast koncentrować się na celu końcowym.

Ćwiczenie:

Chwyć długopis i kartkę i zadaj sobie pytanie: Jaki jest obecny stan firmy i dokąd chcemy się udać? Zapisz jeden jasny i realistyczny cel końcowy z podaniem czasu.

Podziel cel na mniejsze cele, strażnicy po drodze, to jest przewodnik. Skoncentruj się na małych celach, zamiast patrzeć tylko na cel końcowy. Pamiętaj, że sposób myślenia „wszystko albo nic” nie jest zrównoważony, lepiej jest pamiętać, że dwa kroki w tył i jeden krok naprzód są lepsze niż poddanie się.

Usiądź wygodnie na osobności. Zamknij oczy i pozwól sobie zobaczyć, jak stawiasz każdy krok, docierasz do każdego strażnika i wreszcie docierasz do mety. Jak się czujesz, kiedy każdy etap przechodzisz indywidualnie? Pozwól sobie zobaczyć prawdziwą sytuację.  

Zobacz przeszkody po drodze — jak zamierzasz je pokonać?

Zbadaj niepewność i rozważ możliwe przeszkody w wyznaczaniu celów. Zamiast skupiać się na samych przeszkodach, skup się na tym, jak poradzisz sobie z wyzwaniami. Zdolność do adaptacji i zaradność są kluczem do podejścia zorientowanego na rozwiązania.

Ćwiczenie:

Co może uniemożliwić osiągnięcie twoich celów? Wymień wszystkie możliwe sposoby pokonywania przeszkód, które mogą się pojawić w dążeniu do wyznaczonego celu, zastanów się, jak odpowiesz na wyzwania i znajdź rozwiązania. 

3. Wybierz lornetkę skierowaną do przodu

Patrząc w przyszłość, wybierz optymistyczny i pełen nadziei teleskop zamiast pesymistycznego. Nie chodzi o ignorowanie negatywnych myśli, ale o skupienie się na tym, co może pójść dobrze, zamiast skupiania się na tym, co może się nie udać. Łatwiej jest szukać myśli negatywnych niż pozytywnych, dlatego ważne jest, aby ćwiczyć myślenie. Optymizm i pozytywne nastawienie zwiększają kreatywność i zachęcają do myślenia zorientowanego na rozwiązania.

Ćwiczenie:

Jaka jest najlepsza rzecz, jaka może się wydarzyć? Jakie są szanse w obecnej sytuacji? Czy masz przed sobą możliwości? Jak możemy maksymalnie wykorzystać sytuację, a nawet wyjść z tego silniejszymi? Sam zastanów się nad odpowiedziami na to pytanie, ale jeszcze potężniejsze jest prowadzenie rozmów z partnerami i personelem, gdzie wszystkie pomysły są mile widziane.

4. Uwierz w siebie i zespół

Miej wiarę w siebie, swoją firmę i swoich pracowników. Okazuj zrozumienie dla siebie i innych oraz skup się na budowaniu zaufania pracowników, na przykład poprzez udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych, komplementy, gdy jest to właściwe oraz zauważanie i wzmacnianie mocnych stron personelu. Daj pracownikom możliwość wyrażania swoich opinii, wywierania wpływu, brania udziału w rozmowach dotyczących wizji firmy i angażowania się w podejmowane decyzje. Szkolenie zawodowe, edukacja i wsparcie ze strony innych zwiększają zaufanie do własnych możliwości.  

5. Stwórz silną sieć wsparcia

Silna sieć wsparcia może pochłonąć menedżerów i personel w czasach niepewności. Pomyśl o własnej sieci wsparcia – kto zapewnia Ty wskazówki i wsparcie? Co motywuje Cię do pójścia naprzód? Czy pracownicy mogą szukać wsparcia w miejscu pracy? Zbuduj atmosferę zaufania, a będziesz mógł szczerze i uczciwie rozmawiać o tym, co się dzieje w danym momencie. Buduj zaufanie, słuchając potrzeb personelu i reagując najlepiej, jak potrafisz.

Skontaktuj się z nami