Dobrze wiedzieć

Materiały i informacje przydatne przy przyjmowaniu nowych pracowników.

Przydatne informacje znajdują się na stronie na hæfni.is

Na stronie Centrum szkoleniowego branży turystycznej znajdują się materiały edukacyjne, filmy, kursy oraz porady dla branży turystycznej. Przy przyjmowaniu nowych pracowników wykorzystywane są następujące materiały:

  • Przyjęcie nowego personelu - 5 praktycznych wskazówek dla menedżerów
  • Portal edukacyjny - wybór kursów oferowanych przez różnych nauczycieli. Firmy mogą ubiegać się o dotacje na kształcenie i szkolenie z funduszy kształcenia zawodowego, patrz attin.is.
  • Słowniczek - słowniczek popularnych zwrotów używanych w turystyce mogący stanowić ułatwienie komunikacji w miejscu pracy. Słownictwo można ćwiczyć zawsze i wszędzie.
  • Prawa i obowiązki pracowników - wszystkie główne informacje dotyczące obowiązujących zasad na islandzkim rynku pracy.

Zanim pracownik przyjedzie do kraju

Czy firma posiada politykę środowiskową, politykę kadrową, plan równości, politykę bezpieczeństwa, podręcznik dla pracowników lub inne materiały przydatne dla pracownika? Przedstaw pracownikowi wszystkie dostępne informacje o firmie i przygotuj współpracowników na jego przyjazd. Zobacz więcej Przyjęcie nowego personelu - 5 praktycznych wskazówek dla menedżerów.

Zachęć pracownika do zapoznania się z dokumentem „Proces rekrutacji pracowników z zagranicy" i wspólnie rozdzielcie zadania.

Jeżeli pracownik jest obywatelem państwa spoza EOG/EFTA, pracodawca może przed przybyciem pracownika do Islandii złożyć wnioski o zezwolenie na pracę i na pobyt wraz z załącznikami do Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Jeżeli pracownik jest obywatelem EOG/EFTA może wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego przed przyjazdem do kraju. Jednak zgłoszenie nie zostaje potwierdzone, dopóki wszystkie dokumenty nie zostaną złożone, a wnioskodawca stawi się w miejscu rejestracji.

Zakaz dyskryminacji

Z Ustawa o równym traktowaniu na rynku pracy wyraźnie zakazuje wszelkiej dyskryminacji osób na rynku pracy, bezpośredniej lub pośredniej, między innymi ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne.

 

Osoby, firmy, instytucje lub stowarzyszenia, które uważają, że naruszono przepisy ustawy, mogą we własnym imieniu lub w imieniu swoich członków zwrócić się o pomoc do  Komisji ds. skarg w dziedzinie równouprawnienia.

 

Szczegółowe informacje na temat zakazu dyskryminacji.

Wolontariat

Należy dokonać wyraźnego rozróżnienia między pracą, za którą nie jest wypłacane wynagrodzenie z jednej strony, a nieodpłatną pracą społeczną (wolontariat) z drugiej.

  

Wolontariusz według ustawy imigracyjnej to osoba w wieku powyżej 18 lat, która zamierza pracować nieodpłatnie dla organizacji non-profit, działającej na cele charytatywne lub humanitarne, nieprowadzącej działalności dla zysku i zwolnionej z podatku. Dopuszczalne jest odejście od tych warunków, gdy praca wykonywana jest na rzecz uznanej organizacji pozarządowej i w celach humanitarnych i charytatywnych.

 

Zobacz więcej o pracy nieodpłatnej / wolontariacie na stronie ASÍ dotyczącej praw pracy oraz oświadczeniu SA i ASÍ dotyczącej wolontariuszy z 2016 roku.

 

Agencje pracy tymczasowej

Pracownicy tymczasowi i zagraniczne firmy usługowe muszą zarejestrować się elektronicznie w Urzędzie Pracy, a także podać informacje dotyczące pracowników, którzy pracują w Islandii.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Pracy oraz stronie ASÍ dotyczącej praw pracy.

Jak ogłosić pracę w EURES, europejskim urzędzie pracy? (pytania i odpowiedzi na stronie internetowej Urzędu Pracy)

Jeśli pracodawca chce ogłosić się w EURES w celu poszukiwania pracowników z krajów EOG / EFTA przechodzi ten sam proces, jak w przypadku normalnego ogłoszenia stanowiska na stronie internetowej Urzędu Pracy (zob. odpowiedź dotycząca rejestracji ogłoszenia na stronie Urzędu Pracy). Należy pamiętać, że jeśli pracodawca chce zamieścić ogłoszenie również w EURES, to musi zaznaczyć taką opcję na „Moich stronach”. Kiedy pracodawca zamieści ogłoszenie, nim zostanie ono opublikowane na stronie internetowej, doradca EURES z Urzędu Pracy skontaktuje się z pracodawcą w celu szczegółowego przeanalizowania oferty i upewnienia się, że wszystkie niezbędne informacje zostały podane. Oferty pracy EURES są zawsze ogłaszane w języku islandzkim i angielskim. Doradcy EURES mogą pomóc pracodawcom w tłumaczeniu ogłoszenia na język angielski. Oferty pracy EURES są ogłaszane na stronie internetowej Urzędu Pracy oraz na portalu EURES: www.eures.europa.eu , gdzie są specjalnie oznaczone jako oferty pracy EURES z Islandii.

Szczegółowe informacje oraz portal EURES znajdują się tutaj

Centrum Wielokulturowe - porady i informacje

Centrum Wielokulturowe (MCC) udziela porad i informacji w związku z problematyką imigrantów i uchodźców na Islandii.

Celem MCC jest umożliwienie każdej osobie stania się aktywnym członkiem społeczeństwa islandzkiego, bez względu na pochodzenie i kraju, z którego pochodzi.

Strona internetowa MCC zawiera przydatne informacje na temat wielu aspektów życia codziennego w Islandii: prawa, administracji publicznej, usług oraz przeprowadzki z i do Islandii.

Szczegółowe informacje oraz pomoc można uzyskać, kontaktując się z nami za pomocą poczty elektronicznej: mcc@mcc.is  lub telefonicznie (+354) 450-3090.

 

Skontaktuj się z nami