Miary wydajności

Celem oceny wydajności jest zmierzenie wpływu szkolenia i edukacji na wydajność i dobre samopoczucie personelu.

Pobierz dokument

Pobierz plik Excela

Menedżerowie, którzy inwestują w szkolenia, stawiają sobie za cel osiągnięcie sukcesu, np. zmniejszenie rotacji pracowników, zmniejszenie liczby reklamacji czy podniesienie jakości obsługi.

Aby ułatwić menedżerom mierzenie wyników edukacji, Höfnisetur Tourism przygotowało przydatny dokument w Excelu z różnymi wskaźnikami. W każdej zakładce znajduje się krótki opis odpowiedniego miernika wraz z informacją jak mierzyć i interpretować wyniki. Instrukcje są dołączone.

Skontaktuj się z nami