VILTU ÞJÁLFA STARFSFÓLK?

Þjálfun í gestrisni er efni ætlað til þjálfunar og fræðslu á vinnustað. Starfsmaður í fyrirtækinu getur haldið utan um þjálfunina í samstarfi við vinnuveitanda eða fengið utanaðkomandi fræðsluaðila í verkið. Efnið byggir á fjölbreyttum sögum, stuttum eða löngum, af atburðarás sem átt hefur sér stað við ákveðnar aðstæður. Þjálfunarefnið miðast við fjóra starfaflokka sem eru:
• Móttaka og aðbúnaður
• Veitingar
• Þrif og umgengni
• Bílaleiga
Efnið er aðgengilegt öllum á íslensku, ensku og pólsku og það má nálgast það á heimasíðu Hæfniseturs ferðaþjónustunnar www.haefni.is

Þjálfun og fræðsla fyrir starfsfólk Stracta hótels

Stracta hótel, Fræðslunet Suðurlands og Hæfnisetur ferðaþjónustunnar hafa undirritað samning um tilraunaverkefni um fræðslu og þjálfun starfsmanna. Markmið þess er að efla gæði og færni í ferðaþjónustu hér á landi.
Stracta Hótel er staðsett á Hellu og er búið fjölbreyttri og góðri aðstöðu til hvíldar og afþreyingar. Hótelið leggur áherslu á jákvæða upplifun af gistingunni, veitingunum og þjónustunni í nánum tengslum við náttúruna. Matreiðslumennirnir leggja áherslu á hráefni úr næsta nágrenni eins og kostur er. Hótelið tók til starfa í júní 2014. Á Stracta hótel starfa á milli 40 til 60 starfsmenn eftir árstíðum.
Á myndinni sem var tekin við undirritun samninga eru þau Eyjólfur Sturlaugsson framkvæmdastjóri Fræðslunetsins, Svava Sæberg veitingastjóri og Jacek Miroslaw Sosnowski matreiðslumaður frá Stracta hótel á Hellu.

Hæfnisetur ferðaþjónustunnar gerir samning við Stefnu um þróun á rafrænni fræðslu

Hæfnisetur ferðaþjónustunnar hefur samið við Stefnu um þróun á rafrænni fræðslu fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu. Markmið með samningnum er að nýta smáforritið Veistu til að efla þekkingu framlínustarfsmanna í ferðaþjónustu. Veistu er hugbúnaður sem gefur möguleika á að útbúa skemmtilega spurningaleiki sem styðja við fræðslu. Spurningaleikjunum er síðan deilt með starfsfólki sem getur svarað þeim í snjalltækjum. Hæfnisetrið mun þróa grunnsöfn spurninga sem fyrirtæki og samstarfsaðilar Hæfnisetursins geta fengið aðgang að.

Sveinn Aðalsteinsson, Hæfnisetrinu, og Jóhanna María Kristjánsdóttir, Stefna ehf., skrifuðu undir samstarfssamninginn í morgun.

Nánar um Veistu má finna hér

Nýtt mastersnám í ferðaþjónustu hefst í HR í haust

Þekking og hæfni í faglegri stjórnun í ferðaþjónustu er verðmæt í íslensku atvinnulífi enda starfar mikill fjöldi fólks við greinina. Í þessu 14 mánaða stjórnunarnámi njóta nemendur sérfræðiþekkingar hérlendra og erlendra sérfræðinga og öðlast þekkingu og færni í að stýra fyrirtækjum í ferðaþjónustu og nýta sóknarfæri.

Sérfræðiþekking í umfangsmikilli atvinnugrein

Eftirspurn eftir þekkingu
Meistaranám í stjórnun í ferðaþjónustu undirbýr nemendur fyrir stjórnunarstörf í fyrirtækjum og skipulagsheildum í ferðaþjónustu hér á landi og erlendis. Námið endurspeglar aukið mikilvægi greinarinnar út um allan heim og þar með eftirspurn eftir sérfræðiþekkingu á þessu sviði sem nýtist til að stýra rekstri fyrirtækja með samfélagsábyrgð og sjálfbærni að leiðarljósi.

Sívaxandi grein
Fyrirtæki í ferðaþjónustu eru mörg og starfsemi þeirra er afar fjölbreytt. Starfsemin er bæði alþjóðleg og innlend og til atvinnugreinarinnar teljast ferðaskrifstofur, gististaðir og hótel ásamt skipuleggjendum ferða og afþreyingar. Einnig eru ýmsar menningarstofnanir og stofnanir hins opinbera áberandi á þessu sviði. Atvinnugreinin er umfangsmikil og hefur undanfarin ár aflað um 40% gjaldeyristekna Íslands.

Markviss hæfniuppbygging innan ferðaþjónustufyrirtækja

Þann 3. apríl skrifuðu Mímir, Íslenskir fjallaleiðsögumenn og Hæfnisetur ferðaþjónustunnar undir þríhliða samning varðandi að koma á markvissri hæfniuppbyggingu innan ferðaþjónustufyrirtækja og meta árangur af því. Mímir vinnur nú að verkefninu Fræðslustjóri að láni hjá Íslenskum fjallaleiðsögumönnum en Starfsmenntasjóður verslunar og skrifstofufólks (SVS) og Starfsafl fjármagna verkefnið.

Bílaleigan Geysir í samstarf við Hæfnisetur ferðaþjónustunnar

Bílaleigan Geysir í Reykjanesbæ er fjölskyldufyrirtæki sem stofnað var árið 1973. Reksturinn hefur verið í núverandi mynd frá árinu 2003 og fjöldi starfsmanna er vel á fimmta tug. Fyrirtækið er með gæðavottun Vakans
Lögð er áhersla á að allir starfsmenn vinni að því markmiði að viðskiptavinirnir séu ánægðir og fái eins persónulega og góða þjónustu eins og möguleg er
Það er alþjóðlegt yfirbragð hjá Geysi þar starfar fólk frá hinum ýmsum stöðum eins og Íslandi, Hondúras, Bandaríkjunum, Bretlandi, Litháen og Póllandi. Bílaleigan Geysir er fyrsta fyrirtækið á Suðurnesjunum sem tekur þátt í tilraunaverkefni um fræðslu í samstarfi við Hæfnisetur ferðaþjónustunnar og Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum.

Hæfnisetur ferðaþjónustunnar tók þátt í samhristingi Ferðamálasamtaka Snæfellsness

Samhristingur Ferðamálasamtaka Snæfellsness var haldinn á Arnarstapa þriðjudaginn 6. mars s.l.

Þeir sem gátu gefið sér tíma fyrir sögufylgd gengu frá bílastæðinu við höfnina, að útsýnispalli sem þar hefur verið komið fyrir, og eftir ströndinni (sem hefur verið friðland frá 1977), að styttunni af Bárði Snæfellsás eftir Ragnar Kjartansson, fram hjá Eystrigjá, Miðgjá og Músagjá, Gatkletti, Pumpu ofl. stöðum sem allir ferðaþjónustuaðilar á Snæfellsnesi verða að þekkja. Á eftir var farið að Stapagili, þar sem komið hefur verið upp aðstöðu fyrir steinhögg og útilistaverkagerð.

Kl. 17 voru yfir 30 ferðaþjónustuaðilar á Snæfellsnesi mættir í Samkomuhúsið á Arnarstapa. Fyrst var rætt um sameiginlegt kynningarefni Snæfellinga á Mannamóti, stefnumóti ferðaþjónustuaðila á landsbyggðinni og ferðaskipuleggjenda og ferðaskrifstofa, sem Markaðsstofur landshlutanna skipuleggja ár hvert. Að þessu sinni voru 18 ferðaþjónustufyrirtæki af Snæfellsnesi með og 14 nýttu sér þetta tilraunaverkefni. Hrafnhildur í Krums, sem útbjó kynningarefnið, sagði frá. Fundarmenn lýstu yfir ánægju með verkefnið og vilja til að halda áfram að þróa sameiginlegt kynningarefni. Við erum öll á Snæfellsnesi og það kom vel út að hafa sameiginlegan bakgrunn og að raða fyrirtækjunum upp landfræðilega.

Fulltrúar fyrirtækjanna kynntu sína þjónustu og dreifðu kynningarefni. Eins voru á Samhristingnum starfsfólk í upplýsingaveitu til ferðamanna á Snæfellsnesi.

Svæðisgarðurinn Snæfellsnes kynnti þau samvinnuverkefni á Snæfellsnesi sem eru í undirbúningi eða fullum gangi núna.

 • Áframhaldandi uppbygging áfangastaða
 • Gestastofa Snæfellsness/Upplýsingamiðstöð Snæfellsness
 • Barnamenningarhátíð verður haldin á Snæfellsnesi á árinu.
 • Unnið er að skiltastefnu, að öll skilti á Snæfellsnesi verði á íslensku og ensku og til séu leiðbeiningar um efnisval/liti og aðra hönnun.
 • Samstarf um matarauð Snæfellsness
 • Árlegur safna og sýningadagur verður haldinn 19. apríl n.k.
 • Árleg fjölmenningarhátíð verður haldin 20. október n.k.
 • Samstarf við þjóðgarðinn Snæfellsjökul
 • Samstarf við Umhverfisvottun Snæfellsness
  • Jarðarstund 24. mars þar sem Snæfellingar eru hvattir til að slökkva ljós í klukkustund og hugsa um umhverfismál
 • Shape er þriggja ára verkefni um sjálfbæra ferðaþjónustu með styrk frá Norðurslóðaáætluninni. Það gengur út á að virkja tengslanet hagsmunaaðila í hverjum svæðisgarði, skilgreina verkefni og vandamál og vinna saman að sjálfbærni og ábyrgri ferðaþjónustu. Kortleggja náttúru og menningararf og deila góðum dæmum.
 • Sagnaseiður og atvinnumannadeildin Sögufylgjur.

Símenntun Vesturlands og Hæfnissetur ferðaþjónustunnar kynntu hvaða þjónustu þau gætu boðið fyrirtækjum.  Símenntun Vesturlands hefur tekið þátt í mörgum samvinnuverkefnum á Snæfellsnesi síðustu misseri og Brynja Mjöll er sérstakur starfsmaður Símenntunar á Snæfellsnesi.

Hæfnisetur ferðaþjónustunnar er verkefni til næstu þriggja ára og er markmiðið að auka gæði í ferðaþjónustu á Íslandi. Hæfnisetrið og Símenntun Vesturlands telja að það geti þau gert með því að bjóða fyrirtækjum sérsniðna fræðslu og þjálfun fyrir starfsfólkið sem hentar hverju fyrirtæki fyrir sig.

Fyrirtækjum á Snæfellsnesi stendur nú til boða að fá aðstoð þeim að kostnaðarlausu við að greina þarfir og koma á markvissri þjálfun starfsmanna.

Góðar umræður urðu um öll þessi mál. Að lokum var unnið að uppfærslu á félagatali Ferðamálasamtaka Snæfellsness og ferðaþjónustuaðilar voru hvattir til að nota #visit Snæfellsnes til að merkja myndir á Instagram.

Næsti Samhristingur verður í rútu frá Snæfellsnes Excursions um Snæfellsnes í apríl eða byrjun maí. Svæðisgarðurinn Snæfellsnes hjálpar til við skipulagningu og leiðsögn um áfanga og þjónustustaði. Allir sem vilja bjóða heim eru hvattir til að hafa samband (ragnhildur@snaefellsnes.is)

Friðheimar í samstarfi við Hæfnisetur ferðaþjónustunnar og Fræðslunetið á Suðurlandi

Fræðslunetið á Suðurlandi og Hæfnisetur ferðaþjónustunnar hafa gert samning við Friðheima um greiningu fræðsluþarfa hjá fyrirtækinu. Verkefnið er annað tilraunaverkefni sem Hæfnisetur ferðaþjónustunnar stendur að og fer af stað á Suðurlandi. Fræðslunetið sér um framkvæmdina og er greiningin kostuð af starfsmenntasjóðum.

Í Friðheimum eru ræktaðir tómatar allan ársins hring og fá gestir innsýn í ræktunina með stuttum og fræðandi fyrirlestri. Í gestastofunni má líka skoða sýningu um ylrækt á Íslandi. Þá er hægt að taka gómsætar minningar með sér heim, því það eru til sölu matarminjagripir á borð við tómatsultu, gúrkusalsa og tómathressi. Veitingarstaðurinn í gróðurhúsinu bíður upp á  einstakrar matarupplifanir, þar sem tómatarnir vaxa allt árið um kring! Tómatsúpa og nýbakað brauð ásamt öðru góðgæti í notalegu umhverfi innan um tómatplönturnar. Í Friðheimum er einnig stunduð hrossarækt og ferðamönnum boðið upp á hestasýningu á fjórtán tungumálum.

 

Ferðaþjónustudagurinn 2018

ÁVÖRP

Grímur Sæmundsen, formaður Samtaka ferðaþjónustunnar 2014 – 2018

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamálaráðherra

Efnahagsleg fótspor ferðamanna

Ingólfur Bender, aðalhagfræðingur Samtaka iðnaðarins

Sjálfbær ferðaþjónusta – leiðin til framtíðar

Dr. Snjólaug Ólafsdóttir, stofnandi og eigandi Andrýmis ráðgjafar

Fólkið og ferðaþjónustan

Ketill Berg Magnússon, framkvæmdastjóri Festu

FÓTSPOR FERÐAÞJÓNUSTUNNAR

Spjallborð

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamálaráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis – og auðlindaráðherra, Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins

Lokaorð

Guðni Bergsson, formaður Knattspyrnusambands Íslands

Fundarstjóri

Fanney Birna Jónsdóttir, fjölmiðlamaður, sem jafnframt stýrir umræðum

SMELLTU HÉR TIL AÐ SKRÁ ÞIG

Ævintýraferðaþjónusta á Hornafirði – nýsköpun og menntun

Háskólasetrið og FAS eru í forsvari fyrir tveimur fjölþjólegum verkefnum sem snúast um þróun, nýsköpun og menntun í ævintýraþjónustu. Verkefnin nefnast SAINT – Slow Adventure in Northern Territories, styrkt af Norðurslóaðáætlun Evrópusambandsins og ADVENT – Adventure Tourism in Vocational Education and Training, styrkt af Menntaáætlun Evrópusambandsins (Erasmus +)

Í dag 14. mars var haldin ráðstefna þar sem innlendir og erlendir samstarfsaðilar FAS og Rannsóknasetursins í SAINT og ADVENT héldu sameiginlega ráðstefnu á Höfn. Fulltrúar frá Hæfnisetri ferðaþjónustunnar tóku þátt í ráðstefnunni.

SAINT er samstarfsverkefni fjölmargra aðila (háskóla, stofnana, markaðsstofa og ferðaþjónustufyrirtækja) í sjö löndum: Skotlandi, Írlandi, Norður Írlandi, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Íslandi. Meginmarkmiðið SAINT er að vinna með fyrirtækjum í afþreyingarferðaþjónustu að vöruþróun og markaðssetningu.

Íslenski hluti verkefnisins er unnin í samstarfi við Rannsóknarmiðstöð ferðamála en með aðaláherslu á ferðaþjónustuaðila á Hornafirði.

ADVENT er samstarfsverkefni framhalds- og háskóla, rannsóknarstofnana og lítilla og meðalstórra fyrirtækja í afþreyingarferðaþjónustu í Finnlandi, Skotlandi og á Íslandi. Megin markmið þess er að virkja á markvissan hátt þann mannauð, þekkingu og reynslu sem afþreyingarferðaþjónusta býr yfir til eflingar fyrirtækjanna og samfélagsins í heild.